عکس وکیوم فرمینگ

وکیوم فرمینگ

فرم دهی به ورق های گرما نرم توسط حرارت مستقیم یا القائی و تخلیه هوای مابین ورق وقالب وشکل پذیری ورق همانند قالب را وکیوم فرمینگ میگویند.

جهت برقراری ارتباط و کسب اطلاعات بیشتر لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید.