مدل های که دارای علامت * هستند امکان چاپ نمونه رایگان را دارد.

برای چاپ رایگان کلیک کنید.

دانلود مدل اماده برای پرینت سه بعدی BALL-IN-A-BOX

Download for BALL-IN-A-BOX

دانلود مدل اماده برای پرینت سه بعدی Batman

Download for Batman's MASK

دانلود مدل اماده برای پرینت سه بعدی Crossbow

Download for Crossbow

دانلود مدل اماده برای پرینت سه بعدی Smartphone-Stand-Cat

Smartphone-Stand-Cat

دانلود مدل اماده برای پرینت سه بعدی plastic-knife-model

Download for plastic-knife

دانلود مدل اماده پرینت سه بعدی f5-tiger

Free download for F5-tiger

دانلود مدل اماده پرینت سه بعدی eiffel-tower

Download Eiffel-tower

دانلود مدل اماده باری پرینت سه بعدی elephant

Download for Elephant

دانلود مدل اماده برای پرینت سه بعدیBatman's-Grenade-Launcher

Batman's-Grenade-Launcher

دانلود مدل اماده بری پرینت سه بعدیBoxer-Engine

Download for Boxer-Engine

enistein-bust

Download enistein-bust

مدل اماده برای پرینت moon-city

Download moon-city

دانلود مدل اماده برای پرینت سه بعدیmoc

Download for MOC

دانلود مد اماده برای پرینت سه بعدیwalle

Download for wall-E

دانلود مدل اماده برای پرینت سه بعدیskull-lamps

Download skull lamps

دانلود مدل اماده پرینت سه بعدی tablet-stand

Download Tablet-stand

دانلود مدل اماده پرینت سه بعدی spider-coasters

Download Spider-coasters

دانلود مدل اماده پرینت سه بعدی Centrifugal-compressor

Centrifugal-compressor

دانلود مدل اماده پرینت سه بعدی smartphone-and-tablet-stand

Smartphone stand

دانلود مدل اماده پرینت سه بعدیspool-holder

Download Spool-holder