۱۴ آذر ۱۳۹۶
معرفی کمیته F42 (فناوری¬های ساخت افزایشی) در کمیته تخصصی انجمن مواد و آزمون آمریکا ASTM

معرفی کمیته F42

معرفی کمیته F42 (فناوری­های ساخت افزایشی) در کمیته تخصصی انجمن مواد و آزمون آمریکا (ASTM) : کمیته F42 برای فناوری ­های ساخت افزایشی در سال ۲۰۰۹ در ASTM تشکیل شد.  F42 […]